Salukiutvalget ønsker seg bilder og av- og tekster om de elleve toppene på årets utstillingssaluki-liste. Vi ber derfor eierne av disse om å skrive en kort tekst om hundene sine, legge ved et høyoppløst bilde av hunden, og sende til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen den 7. februar 2009.

På forhånd takk

Hilsen salukiutvalget