Salukien er generelt en frisk og sunn rase, som i svært liten grad er beheftet med arvelige sykdommer/lidelser. Den oppnår derfor ofte høy alder og er som regel sprek og mobil til 12–13 årsalderen.

Salukien tilhører gruppen «seende jakthunder», mynder, og den jakter ved hjelp av hurtighet, utholdenhet og syn. Det er en brukshund hvor urhunden i den, slik den fremsto i sine opprinnelsesland, er bevart over generasjoner.

Salukien er generelt en frisk og sunn rase, som i svært liten grad er beheftet med arvelige sykdommer/lidelser. Den oppnår derfor ofte høy alder og er som regel sprek og mobil til 12–13 årsalderen. Avlsarbeidet har vært gjort med en felles målsetting over tid om å fremme avl av sunne, funksjonelle, mentalt og utseendemessig gode hunder i overenstemmelse med rasestandarden og de ulike salukitypene som er beskrevet i litteraturen.
Det har i 2015 blitt gjennomført en helseundersøkelse i regi av Norsk Myndeklubb og Frode Lingaas, NMBU. Det ble levert 167 svar, noe som tilsier rundt 55 % av rasepopulasjonen i Norge. Ved undersøkelsen viste det seg at 95 % av eierne var fornøyde med helsen til sin hund. Resultatet av denne undersøkelsen ligger i sin helhet lengre ned på denne siden

Langsiktig mål for avlen i Norge er å beholde en sunn og frisk rase gjennom åpenhet om sykdomstilfeller, planmessig avl, og fornuftig bruk av avlsdyr.

RAS - rasespesifikt avlsstrategi for saluki >>

Helseundersøkelse for saluki 2015 >>

Hjertesykdom hos saluki >>

Informasjon om Neuronal Ceroid Lipofuscinose >>