Salukien tilhører gruppen «seende jakthunder», mynder, og den jakter ved hjelp av hurtighet, utholdenhet og syn. Det er en brukshund hvor urhunden i den, slik den fremsto i sine opprinnelsesland, er bevart over generasjoner.

Salukien er generelt en frisk og sunn rase, som i svært liten grad er beheftet med arvelige sykdommer/lidelser. Den oppnår derfor ofte høy alder og er som regel sprek og mobil til 12–13 årsalderen. Avlsarbeidet har vært gjort med en felles målsetting over tid om å fremme avl av sunne, funksjonelle, mentalt og utseendemessig gode hunder i overenstemmelse med rasestandarden og de ulike salukitypene som er beskrevet i litteraturen.
Det har i 2015 blitt gjennomført en helseundersøkelse i regi av Norsk Myndeklubb og Frode Lingaas, NMBU. Det ble levert 167 svar, noe som tilsier rundt 55 % av rasepopulasjonen i Norge. Ved undersøkelsen viste det seg at 95 % av eierne var fornøyde med helsen til sin hund. Resultatet av denne undersøkelsen ligger i sin helhet lengre ned på denne siden

Langsiktig mål for avlen i Norge er å beholde en sunn og frisk rase gjennom åpenhet om sykdomstilfeller, planmessig avl, og fornuftig bruk av avlsdyr.

RAS - rasespesifikt avlsstrategi for saluki >>

Helseundersøkelse for saluki 2015 >>