Årets Lure Coursing-saluki

• Skulptur
• Album
• Diplom til odel og eie
Salukiutvalgets vandrepremie

Vinnere

2018 Qatiifah Amal Amirah
2017 Yazyasirah's Ayishah
2016 Mwinda Zibiah
2015 Andromeda av Min Tera
2014 Caravan Zariefa
2013 Andromeda av Min Tera
2012 Aziz Dayeman
2011 Caravan Afaia Al’hambra
2010 Caravan Zariefa
2009 Caravan Zariefa
2008 Caravan Zariefa

aarets lc saluki

aarets lc saluki


Beste kombinert-saluki
(beste kombinerte poengsum
fra Salukispesialen og
LC-utvalgets høstprøve)

• Steinrelieff
• Album
Gitt av: Michael Behrmann, Tyskland

Vinnere

2018 Qatiifah Amal Amirah
2017 Qatiifah Amal Amirah
2016 Mwinda Zibiah
2015 -
2014 Caravan Zariefa
2013 Andromeda Av Min Tera
2012 Aziz Dayeman
2011 -
2010 Caravan Bariza Badiiah Bint Bahiim
2009 Caravan Zariefa
2008 Caravan Ustura Bahim
2007 -
2006 Ritzas Phantera

aarets lc saluki

aarets lc saluki