Velkommen til Saluki Norge!

Saluki Norge er nettstedet til Salukiutvalget, et arbeidsutvalg under Norsk Myndeklubb. Her finner du informasjon om aktiviteter i tilknytning til rasen, generell informasjon om saluki, samt informasjon om Salukiutvalgets aktiviteter.
I Salukiarkivet finnes det informasjon over alle norske saluki, fra den første importen til Norge i 1960 til idag.

Månedens bilde


Månedens bilde januar
Noor Inca Alfa Romeo Visconti, eier Renata Ewa Goel / Erik Watz & Gehelas Atikan Hessa Bint Dina, eier Elin Engeli.
Foto: Renata Ewa Goel