Velkommen til Saluki Norge!

Saluki Norge er nettstedet til Salukiutvalget, et arbeidsutvalg under Norsk Myndeklubb. Her finner du informasjon om aktiviteter i tilknytning til rasen, generell informasjon om saluki, samt informasjon om Salukiutvalgets aktiviteter.
I Salukiarkivet finnes det informasjon over alle norske saluki, fra den første importen til Norge i 1960 til idag.

Månedens bilde


Månedens bilde september
Fra venstre - Tikhon av Vilje og Ve, eier Beth Hanne Thoresen - Amasoneland's Midsummer Hippolyta, eier Kari Anne Askvik - Amasoneland's Sadira, eier Jeanett Kliment - Taylar av Vilje og Ve, eier Kari Anne Askvik og Torstein Svendsgård Foto: Kari Anne Askvik