Siste frist for innlevering av stoff til katalogen er 1. august.
Du kan levere enten ferdige pdf'er, eller tekst og høyoppløste bilder separat. Formatet på katalogen er A5, og den vil bli trykket i farger. Annonsemateriellet sendes på e post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pris er 100 kroner per side. Pengene settes inn på salukiutvalgets konto 0533 19 80473. De som ikke er fra Norge kan betale kontant når de kommer til utstillingen.