I flere år har Salukiutvalget ønsket å lage en egen liste som monner ut i Årets Lure Coursing Saluki. Utvalget har vurdert flere utregningsmodeller og har kommet fram til at vi ønsker å bruke den samme modellen som Salukiringen i Sverige bruker. Denne mener vi gir den mest rettferdige listen. På årets Generalforsamling tok vi opp muligheten for å lage egen liste og dette ble godkjent. Et annet raseutvalg hadde i flere år operert med egen utregningsmodell for sin rase, og styret så derfor ingen grunn til at Salukiutvalget ikke kunne gjøre det samme.

Utvalget er klar over at vår utregningsmodell er forskjellig fra Årets Lure Coursing Mynde, men velger likevel å bruke den vedtatte utregningsmodellen. Det er også forskjellige modeller på utstillingsfronten for utregning av Årets Mynde og Årets Saluki.
Framover vil det derfor på utvalgets hjemmeside figurere pre-liste for Årets Lure Coursing Saluki og de endelige årslistene fra denne utregningsmodellen. Fra nå av kan vi glede oss over at salukiene våre har mulighet til å plassere seg på to forskjellige lister også innen lure coursing.

Utvalget har brukt den nye modellen for å regne ut Årets Lure Coursing Saluki 2008 slik at denne kan bli tildelt den nye vandrepremien for denne tittelen allerede ved årets Salukispesial.

Til slutt, ønsker vi alle lykke til på lure coursing feltet!
Salukiutvalget