I denne perioden har utvalget bestått av:

Leder: Milla Stav Nilsen
Nestleder: Linn Mari Sørgård
Kasserer: Astrid Cecilie Joensen
Utvalgsmedlemmer: Andrea Victoria Teien Haugland, Cathrine Fareth, Eva Kristine Stav og Kristin Roaas


Utvalget har hatt ett fysisk møte dette året, all annen kontakt mellom utvalgsmedlemmene har skjedd via e-post, telefon og facebook. Dette har fungert bra.

SU avholdt en temakveld 17. januar som var åpen for alle NMKs medlemmer og andre interesserte. Møtet ble holdt i Royal Canin sine lokaler og disse sto også for lett bevertning til både to og firbeinte samt holdt et flott åpningsforedrag om ernæring med hovedfokus på LC-hunder. Kveldens hovedtema var hjerter og saluki i særdeleshet, og foredragsholder var Liva Ihle Vatne, kardiolog og leder i Norsk Forening for Veterinær Kardiologi. Fullstendig referat fra temakvelden ble presentert i Myndens nr 1/17.

Årets salukispesial ble avholdt 24. juni på Hvam videregående skole i Nes i Akershus. Dommer var Sharon Kinney, kennel Issibaa, USA, mangeårig både oppdretter og dommer i inn og utland. Utvalget takker de salukieierene, oppdretterne og sponsor Royal Canin som bidro med gavepremier, samt Mariell Turesson for årets flotte logo. Fullstendig resultat ligger på utvalgets hjemmeside.

Alle årslister ligger ute på utvalgets hjemmesider.

Det er i 2017 blitt født to kull i Norge, begge på vårparten, med hhv 6 + 1 og 4 + 4 valper.

Det er registrert 11 importer fra 5 land; 1 USA, 1 Nederland, 1 Ungarn og 8 Sverige. Tallene er tatt fra Dogweb.

Andre helseundersøkelser: 1 HD B, 1 HD C, 1 AD 0 og 1 øyelysning intet påvist.

Høsten 2015 døde en saluki i Norge av sykdommen Neuronal Ceroid Lipofuscinose, NCL, på norsk kalt hjernesvinn. En artikkel om dette ligger på utvalgets hjemmeside. Eier av hunden kontaktet Seksjon for genetikk ved Veterinærhøgskolen ved Frode Lingås som ved prøver av den syke hunden samt flere andre har utviklet en rase gentest for dette. Skjemaet for innsending av testen ble publisert på utvalgets hjemmeside romjulen-17.

Vedlagt er regnskapet for 2017.


Med vennlig hilsen
Alle oss i SU