I denne perioden har utvalget bestått av:
Leder: Elisabeth Espedal Hoogstrate
Kasserer: Brith Hiorth
Web ansvarlig: Renata Ewa Goel
Utvalgsmedlem: Geir Land (Premieansvarlig)
Utvalgsmedlem: Cathrine Fareth (Stoff til Mynden)

(Lc-stoff + utstillingsresultater på hjemmesiden har også Annelise Wettergreen og Joanna
Engvik hjulpet med å få ut.)

Utvalget har ikke hatt møter dette året. Det har vært brukt e-post og telefon. Dette har fungert greit ettersom medlemmene i utvalget har sine arbeidsoppgaver og tar seg av disse på en god måte.

I 2011 har Renata Ewa Goel tatt over ansvaret for SU sin hjemmeside. Renata har også koordinert det som Annelise og Joanna har ansvar for. Vi er glade for at hjemmesiden vår blir såpass flittig brukt av salukieiere i Norge og utlandet. Da er det verdt jobben med å holde den oppdatert. I disse dager hvor mange er på sosiale media har vi likevel fått tilbakemelding på at det er viktig at hjemmesiden består.

Årets store begivenhet var Salukispesialen på Lier Vgs. i Drammen. I år delte vi plassen med borzoiutvalget. Tidspunktet var igjen lagt til NKK sin utstilling på Bjerke slik at utstillerne kunne kombinere disse to utstillingene dersom de ønsket det. Været var « somvanlig»fantastisk så det var bare å nyte dagen. Dommer var Starr White fra Canada,  som har saluki kennelen Windstorm. Til å bedømme Junior Handling og Barn og hund stilte en alltid positiv Chanett Orre. Utvalget takker for flott innsats.

Som tidligere år hadde vi egen Salukispesial logo som vi brukte på katalog, diplomer, lunsjkuponger, annonser og våre egne Salukispesial buttons som alle vinnere fikk utdelt. Årets logo var laget av Kristian Viken. Vi er veldig heldige som har slike flinke folk i salukimiljøet!

Som tidligere vil vi nevne at vi prøver å få bidrag til logoen fra andre ved å spørre etter bidrag via vår hjemmeside, men så langt har det ikke kommet forslag til logo fra andre. Vi ønsker jo å gi hver spesial sitt eget særpreg og håper at noen der ute vil føle kallet til å sende inn bidrag til framtidige spesialer. Vi håper at de som deltar synes at dette er et kjekt initiativ som vi også ønsker å gjennomføre på framtidige spesialer.

Det er bare å repetere det vi skrev i fjor at vi også i år hadde så stor oppslutning rundt spesialen. Igjen var over 70 hunder påmeldt når en regner med alt. Det var hunder på besøk fra Sverige og Finland, og de tok godt for seg av premiebordet og til og med den gjeveste plassering, nemlig Best in Show. Det var likevel hovedsakelig og norskeide hunder som deltok og mange av disse var også oppdrettet i Norge.

Som i fjor var premiebordet bugnende! Geir hadde sammen med sin samboer Kenneth igjen i år ansvar for dette, og vi er takknemlige for at de gjennom sine diverse kontakter kan  framskaffe så mye flott. Utvalget takker salukieiere og oppdrettere som bidro med mange gavepremier som det var kjekt å vinne. For SU var det fint å se alle de smilende ansiktene da folk gikk ut av ringen med armene fulle. Stemningen rundt ringen var upåklagelig. I år var det Geir som styrte utstillingen med nennsom hånd til alles fornøyelse inntil han måtte skyndte seg for å delta i BIS’et på Bjerke med sin gruppevinnende Galgo. Sammen klarte vi å få en fin avslutning på en fantastisk dag.

Felles lunsjbord! Nå kan vi si at det er tradisjon. Det var nok en gang suksess! Så utrolig mye god mat!! Cathrine i utvalget hadde i år en finger med i spillet og Sigbjørn fikk god hjelp av Marit og Annelise som var med å anrette et appetittvekkende bord. Fortsett å komme med smakfulle retter, slik at det blir like bra i 2013! På samme måte som sist fikk de som hadde bidratt med mat matkuponger. For alle andre var det mulig å kjøpe matkuponger til en pris av 50,- kroner per stk. Det var ikke mange smulene igjen når lunsjen var fortært.

Nok en gang vil vi takke utstillerne for at de var så flinke til å rydde etter seg og for flott sportsånd. Det er ”ingen sak” å arrangere utstilling når folk er så positive. Utstillingen gikk med et lite overskudd i år.

Alle har sikkert med glede lest alt saluki stoffet i Mynden og det er som i fjor takket være Cathrine. Igjen vil jeg på vegne av SU takke henne for det pågangsmotet hun har hatt i denne jobben. Cathrine takker for seg nå når denne perioden går ut og overlater jobben til et av våre nye utvalgsmedlemmer.

Utregning av årets utstillings saluki med mer har Geir hatt ansvaret for og utregning av årets lc-saluki har vært Renata sitt ansvar. De har jobbet sammen om dette denne gangen også.

I år har det ikke blitt gitt ut kalender, men de oppsparte midlene fra salget av denne gjennom flere år gir oss muligheten til å gå gjennomføre de aktivitetene utvalget ønsker å tilby saluki entusiastene i Norge.

SU takker i år vårt SU-medlem gjennom mange år; Brith Hiorth for langt engasjement for saluki rasen. Hun har hatt flere roller i utvalget, men de fleste av dere har kjent henne som vår dyktige kasserer, som har hatt god kontroll på økonomien vår.

Som leder i SU ønsker jeg å takke alle i utvalget for flott innsats og godt samarbeid i året som var.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Espedal Hoogstrate
Leder Salukiutvalget