I denne perioden har utvalget bestått av:
Leder: Elisabeth Espedal Hoogstrate/ (Milla Stav Nilsen)
Kasserer: Marit Engdal Borgersen
Web ansvarlig: Renata Ewa Goel
Utvalgsmedlem: Linn Mari Sørgård
Utvalgsmedlem: Annelise Wettergreen (Utstillingsresultater på web)
Utvalgsmedlem: Milla Stav Nilsen (Stoff til Mynden)
Utvalgsmedlem: Elin Engeli (Årets utstillingssaluki beregning)

Utvalget har ikke hatt møter dette året. All kontakt mellom utvalgsmedlemmene har skjedd ved bruk av e-post og telefon. Dette har fungert bra.

Renata Ewa Goel har hatt ansvaret for oppdatering av SU sin hjemmeside, utstillings- samt lure coursing resultater og salukiarkivet. Hun koordinerer også utstillingsresultatene sammen med Annelise, som har ansvar for å oppdatere de enkelte sidene for hver hund. Å oppdatere hjemmesiden er et tidskrevende arbeid og det har blitt enighet om at denne jobben må fordeles på flere personer. Dette bør det være på plass i løpet av 2016.

Årets store begivenhet var Salukispesialen knyttet til EuroDogShow på messeområdet i Lillestrøm. Vi kunne dele ut stort cert og hadde utstillingsring innendørs. Ettersom NKK brukte ringen først var utstillingen om ettermiddagen. Tiden var begrenset så vi måtte fokusere på å holde oss innenfor tidsrammen NKK hadde gitt oss. Dette bød på noen utfordringer. Vi hadde ikke felleslunsj, men delte ut kake til alle rundt ringen vår. Dommer var Brian Duggan fra USA, Kyzyl Kum Salukis.

Som tidligere år hadde vi egen Salukispesial logo som vi brukte på katalog, diplomer, annonser og våre egne Salukispesial buttons. I år hadde vi bestilt in krus med årets logodesign på. Utvalget har flere krus som kan selges for å få litt penger på konto. Det koselige logo designet ble laget av den engelske kunstneren Elleanor Wilson.

På tross av at den påmeldingsprisen var i høyeste laget var påmeldingen bra og vi hadde flere hunder på besøk bl.a. fra Sverige, Finland, Russland og Tjekkia. For å kompensere for den høye påmeldingsavgiften fikk alle påmeldte krus og button med årets logo, samt et klistremerke med Salukiutvalgets logo. Dette var populært.
Premiebordet var ikke like bugnende som det pleier å være! Vi måtte velge vekk dette på grunn av tids- og plassbegrensningen. Utvalget takker de salukieierene og oppdretterne som bidro med gavepremier. Stemningen rundt ringen var nok en gang upåklagelig.
Nok en gang vil vi takke utstillerne for at de var så flinke til å rydde etter seg og for flott sportsånd. Det er ”ingen sak” å arrangere utstilling når folk er så positive.

Utregning av årets utstillingssaluki har Elin hatt ansvaret for. Elin fikk hjelp av Geir Land til å regne ut Årets avlshunder og fra Renata for å regne ut Årets oppdretter. Utregning av årets lure coursing-saluki har vært Renata sitt ansvar. Hun fikk hjelp til utregning av Joanna Engvik. Dessverre deltok kun et fåtall norske salukier i LC i 2015. Det gjorde at det kun ble satt opp en vinner. Listen endte på seks stk som hadde poeng for deltakelse på LC. Dermed var det ikke mulig å lage en liste som gikk fra en til ti.

Utvalget har laget ferdig RAS med god hjelp fra Bente Waldal og Kristin Roaas.

Det har blitt invitert inn dommer til å dømme Salukispesialen i 2017.

Marit har full kontroll på regnskapet og det er en viktig jobb. Utvalget har sunn økonomi. Det gir oss muligheter i forbindelse med dommervalg til spesialen med mer.

Etter spesialen trakk Elisabeth seg som leder for utvalget og gikk over til å være vanlig utvalgsmedlem. Milla tok over ledervervet i utvalget. Årsberetningen blir derfor et sendt inn som et samarbeidsdokument fra Elisabeth og Milla. Vi ønsker å takke alle i utvalget for flott innsats og godt samarbeid i året som var.

Vedlagt er regnskapet for 2015.

 

Med vennlig hilsen
Elisabeth Espedal Hoogstrate/ Milla Stav Nilsen
Leder Salukiutvalget