På oppfordring fra Kristin Roaas, som var i Finland på Saluki World Congress og fikk tatt blodprøve av sine hunder der borte, bestemte salukiutvalget seg for å tilby blodprøvetaking på vår spesial i 2009.

I Finland er en gruppe forskere i gang med et genetikkprosjekt, og en av rasene de ønsker å studere er saluki. For å finne fram til genetiske markører som kan hjelpe oss til å vite om en hund bærer på en bestemt lidelse trenger de blodprøver fra både friske og syke hunder og de er helt avhengige av vår villighet til å la det bli tatt blodprøver av våre salukier.

Vi hadde to sporty damer som stilte opp for å gjennomføre denne jobben; veterinær Lena Størmer Dahl og veterinærstudent Ingunn Solberg Eriksson. Prøvene ble delvis tatt på lørdag etter bedømningen på NKK Bjerke og under dagen på søndag på vår egen spesial.

Takk til alle dere som stilte opp og lot Lena og Ingunn ta blodprøve av salukien deres. Totalt 46 salukier deltok.

Det er viktig å tilføye at rasen saluki regnes som en meget frisk rase uten noen alvorlige lidelser. Dette ble bekreftet på den nylig avholdte Saluki RAS konferansen i Sverige (November 2009). Hvor en anerkjent veterinær og tilsvarende genetiker fastslo at salukien er en frisk rase og at vi må fortsette å jobbe for å holde den slik.