1 IINT NORD UCH DKV-11 NV-11-12 Troon Shadow Of A Doubt
Skotsk hjortehund, Liv Vogt Johansen 7 utstillinger, 107p

2 N UCH Kazar Rurik
Borzoi, Ole Terje Hovland & Nils Erik Ness, 6 utstillinger, 98p

3 US CH N SE DK UCH NV-12 Mahali Rustic Ringmaster
Afghansk mynde, Åge Gjetnes, 6 utstillinger, 89p

4 N SE UCH NV-12 Courtborne Hera
Whippet, Hoff/Kristensen/Gjerdet, 6 utstillinger, 87p

5 NORD UCH NV-11-12 DKV-12 Rabilargo’s Cayenne
Spansk Galgo, Kenneth Karlsen, 7 utstillinger, 81p

6 NORD UCH Azravi’s From Russia With Love
Greyhound, Britt Dalenf, 7 utstillinger, 80p

7 Suna Regens Opals Tzhaka
Whippet, Christina Hagenes 3 utstillinger, 68p

8 INT FIN SE N DK UCH Gold’n Copper Stay t’ Night
Afghansk Mynde, Ingunn & Tor Kjell Hustøl, 4 utstillinger, 59p

9 INT GB NORD UCH JWW-08 NV-08-09-10-11 KBHV-09 WW-10 NORDV-10 Showline Sporting Step
Greyhound, Cecilie & Knut Fr. Blütecher, 2 utstillinger, 50p

10 N UCH Troon The Millennium Star
Skotsk Hjortehund, Eva Svendsen, 4 utstillinger, 45p

10 NORDJV-12 SEJV-12 DKJV-12 NJV-12 NORDV-12 SEV-12 Finblackies Suomen Runner
Spansk Galgo, Bernt Toft, 3 utstillinger, 45p