I denne perioden har utvalget bestått av:

Leder/ansvarlig for stoff til Mynden: Joanna Engvik
Nestleder/ kasserer: Ann Kristin Børsum
Sekretær: Bente Helene Nystuen
Ansvarlig for stoff til Mynden: Ine Dyngeland
Utvalgsmedlem: Ragne Buer

 • Salukiutvalget har bare hatt et møte dette året. All kontakt mellom utvalgsmedlemmer imellom og mellom utvalget og webansvarlige har skjedd ved bruk av e-post, messenger og telefon. Dette har fungert meget bra.
 • Utregning av årets utstillingssaluki har Joanna hatt ansvaret for. Joanna fikk hjelp av Renata Ewa Goel til å kontrollregne listene.
 • Salukispesialen 2020 ble avlyst pga. Covid-19 restriksjoner.
  Hvert år har vi en egen salukispesial-logo. For året 2020 ble den tegnet av Heidi Saxegaard Eriksen.
  Siden vi fikk ikke brukt logoen, har utvalget bestemt at den skal bli brukt til annonser, diplomer, katalog og våre egne buttons på Spesialen 2021. Renata skal ta seg av å lage det grafiske materiellet og tilpasse logoen.
 • I 2020 har vi lansert vår nye hjemmeside som ble redesignet av Jessica Bolander. Hun har overført alt av verdifullt historiemateriell til den nye siden.
  Salukiutvalget fikk dekket halvparten av kostnadene til dette av Norsk Myndeklubb.

  Oppdateringer av hjemmesiden til Salukiutvalget ble ivaretatt av Renata Ewa Goel som har oppdatert hjemmesiden i flere år. Hun har fortsatt med denne jobben uten at hun formelt var med i utvalget. Hjemmesiden ble ikke oppdatert regelmessig fordi det har tatt tid å lære seg det nye systemet.
  Nå i 2021 er oppdateringene i gang igjen og pr i dag er det Renata Ewa Goel og Andrea Victoria Haugland som fortsetter med dette arbeidet.
 • I 2020 kom det et forslag fra Joanna om å endre og oppdatere SU logoen med korthår varianten av rasen. Forslaget ble enstemmig vedtatt, ny logo ble bestilt og arbeidet ble satt i gang. Logoen ble utarbeidet av Katarzyna Mijakowska. Utvalget hadde håpet å presentere denne i forbindelse med Salukispesialen 2020, men slik ble det dessverre ikke.
 • Pga. avlyst Salukispesial har de 10 beste utstillings-salukiene fra 2019 blitt hedret med rosetter under NMK sin Høstutstilling.
 • Ann Kristin har hatt full kontroll på regnskapet og det er oversendt til NMK.
 • Det har blitt jobbet med planlegging av 2021 Salukispesialen i Lillehammer. Dette gjøres i samarbeid med alle utvalg under NMK sine vinger.
 • Det ble søkt om cert til utstillingen i 2021.
 • Vi har invitert inn dommere for å dømme Salukispesialen i 2021 og 2022.

Som leder i SU ønsker jeg å takke alle utvalgsmedlemmer samt Renata Ewa Goel, Andrea Viktoria Haugland og Annelise Wettergreen for flott innsats og godt samarbeid i året som var.

Med vennlig hilsen
Joanna Engvik
leder Salukiutvalget