Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
Why We Love Salukis 2018
 
   Bestillingsinformasjon
Kalenderen kan bestilles hos vår web-ansvarlig Andrea Haugland,
e-post: andrea.victoria.haugland@gmail.com

Husk å oppgi følgende opplysninger:

Saluki-kalenderen 2009 Navnet ditt
Saluki-kalenderen 2009 Adresse kalenderen skal sendes til
Saluki-kalenderen 2009 Antall kalendere du ønsker
Saluki-kalenderen 2009 Betalingsform

Betales til salukiutvalgets konto:
1503.27.52974

   Salukikalenderen 2018  
 

Det gleder oss å kunne skrive at ”Why We Love Salukis 2018” er ferdig! Denne gangen har vi gjort et forsøk på å vise noen av sidene ved salukier som vi elsker. Variasjonen er stor, og vi håper at kalenderen gir dere et glimt av dette.

Utfordringen nå i høst har vært å finne bilder innen samme tema som passer sammen og som kan brukes på en gitt måned/årstid.

Nok en gang har vi fått gleden av å velge blant en stor mengde flotte bilder av våre vakre salukier. Som i fjor så ser vi at flere og flere blir flinke til å ta med kamera når de er ute å går tur. Det er bare å fortsette å ta bilder av våre vakre familiemedlemmer slik at vi får et like flott bildemateriell neste år.

Tusen takk til alle dere som har sendt inn bilder!

Kalenderen har vært solgt på Lillestrøm 18.11, og vil bli tatt med til Letohallen 28. og 29.12.

For dere som ikke har anledning til å komme til disse stedene er det mulig å bestille kalenderen hos vår web-ansvarlig Andrea Haugland, se info på høyre side. Da gir dere henne den informasjon hun trenger for å sende kalenderen.

Som vi har sagt tidligere år så er kalenderen et ”MUST” for alle salukieiere og entusiaster! Og ikke minst en super julegave!

Under er prisene for en kalender, og prisen dersom en vil ha en kalender tilsendt inkludert konvolutt og porto.

  Pris Pris ink. porto og konvolutt
  200,- NOK 232,- NOK (i Norge)
  200,- SEK 242,- SEK (til Sverige)

OBS! Porto utgiftene vil variere etter hvor mange kalendere en vil ha tilsendt. Det svarer seg med hensyn til porto å få tilsendt 3 kalendere i en forsendelse. Kanskje kan vi klare 4 kalendere under grensen på 1000gr.

Så nå håper vi i Salukiutvalget at mange kalendere vil finne veien til kjærlige saluki hjem